Stowarzyszenie Ludwigsburg
Polnische Verein Ludwigsburg

Polskie Stowarzyszenie Kulturalne przy Polskiej Parafii Katolickiej w Ludwigsburgu T.z.
Moldaustr. 20, 71638 Ludwigsburg

Polnischer Kulturverein bei der Polnischen Katholischen Gemeinde in Ludwigsburg e.V.

Moldaustr. 20, 71638 Ludwigsburg
Strona główna / Home
Zarząd  / Vorstand
Galeria / Galerie
Biblioteka / Bibliothek Impressum
.

      

Informacje / InformationZapraszamy do Szkoły Polskiej przy Polskiej Parafii Katolickiej w Ludwigsburgu

W piątek  19 września rozpoczyna  zajęcia Szkoła Polska przy Polskiej  Parafii Katolickiej w Ludwigsburgu. W piątek odbywają się zajęcia z religii w języku polskim, natomiast w sobotę 20 września  o godz. 9.00  rozpoczynają zajęcia nauki języka polskiego w różnych grupach wiekowych. 
Dopładne informacje u pani mgr  Teres Strzop, tel. 07141 2990417.
Książki polskie i  dokumentacja  dotycząca  Polonii

Stowarzyszenie chętnie przyjmie od Państwa  księżki w j. polskim  lub dotyczące Polski i Polonni. Także różnego rodzaju dokumenty, zdjęcia  i  dokumentacje dotyczące życia Polonijnego w Niemczech. Prowadzimy  bibliotekę przy Polskeij Parafii  i zbieramy dokumentacje o życiu  Polaków w Niemczech.  Przekazujemy  książki i dokumentacje, które nie jesteśmy zagospodarować u siebe do  Biblioteki Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii  Zagraniczenej w Poznaniu.
Z doświadczenia wiemy, że wiele cennych księżek, zdjęć i dokumentacji o życiu Polonii wylądowało  po prostu na śmietniku.  Dalsze informacje u pana Tadeusza Rogali
lub w zachrystii Polskiej Parafie,
e-Mail:  Tadeusz.Rogala@t-online.de
Polnische Bücher und Dokumentation auf Polnisch

Der Verein nimmt gerne  Bücher in polnischer Sprache oder andere Bücher über Polen oder Polen die im Exil leben.  Wir sammeln auch verschiedene Dokumente, Fotos und Dokumentationen über das Leben der polnischen Diaspora in Deutschland.  Wir führen eigene  Bibliothek bei der polnischen Gemeinde und sammeln Dokumentationen über das Leben der Polen in Deutschland.
Wir stellen die Bücher und Unterlagen, die bei uns nicht genutzt werden können, an die Bibliothek der Gesellschaft für Christus  für Polen im Ausland in Poznan zur Verfügung.  Aus Erfahrung wissen wir, dass viele wertvolle Bücher, Fotos und Dokumentationen über das Leben der polnischen Diaspora  in der Mülltonne landen.
Weitere Informationen bei  Herrn Tadeusz Rogala oder in der Sakristei polnischen Gemeinde,

 e-Mail:  Tadeusz.Rogala@t-online.de
Zarząd Stowarzyszenia poszukuje osoby, która społecznie mogłaby opracować grafikę strony internetowej. Der Vorstand  des Vereins sucht  eine Person, die ehrenamtlich  die
  die Grafik der Web-Seite des Vereins  fachlich gestalten möchte.
Zarząd Stowarzyszenia poszukuje chętnych do pomocy przy opracowywaniu wystawy fotograficznej  "Polacy w Ludwigsburgu 1939-1952". Otwarcie wystawy nastąpi 9 maja 2015 roku z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Der  Vorstand des Vereins ist auf der Suche nach Freiwilligen, die sich mit der Entwicklung der Fotoausstellung "Die Polen in Ludwigsburg 1939-1952"  helfen kann. Die Ausstellungseröffnung findet 9. Mai 2015 anlässlich der Enthüllung einer Gedenktafel statt.Kontakt  E-Mail:   Tadeusz-Rogala@t-online.de