Stowarzyszenie Ludwigsburg
Polnische Verein Ludwigsburg

Polskie Stowarzyszenie Kulturalne przy Polskiej Parafii Katolickiej w Ludwigsburgu T.z.
Moldaustr. 20, 71638 Ludwigsburg

Polnischer Kulturverein bei der Polnischen Katholischen Gemeinde in Ludwigsburg e.V.


Moldaustr. 20, 71638 Ludwigsburg
O nas  /  Über uns Zarząd  / Vorstand
Galeria / Galerie
Informacje / Informationen
Impressum


Miejsca Pamięci /
Stätten der Erinnerung
Linki / Links
Polacy w Ludwigsburgu - Polen in Ludwigsburg.Polnische Krippe in Ludwigsburg, polksa szopka

  Terminy / Termine

                     

07.02.2016, godz. 11.15  -  Walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie   członków  Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego  przy Polskiej Parafii Katolickiej w Ludwigsburgu,  Moldaustr. 20,  Ludwigsburg.

                                             

07.02.2016, 11.15 Uhr -  Jahreshauptversammlung der Vereinmitglieder  des Polnischen Kulturverein bei der Polnischen katholischen Gemeinde in Ludwigsburg, Moldaustr. 20, Ludwigsburg.

                   

__________________________________________________________________________________________________________________________________________


KRONIKA  / CHRONIK

                             Projekt

 Polskie kolędy na rozpoczęcie adventu, śpiewane przez dziewczęcy zespół folklorystyczny, jako znak zrozumienia między narodami i przyjaznego poznania między Niemcami i Polakami w 70-rocznicę zakończenie  II Wojny Swiatowej.
Artykuły w prasie:

- Echo Dnia
- Wspólnota Polska
- Konsulat RP w Monachium
- Gmina Dzialoszyce
- YouTube 1
-  Pepe TV
- Radio Kielce

                                                Projekt


Polnische Weihnachtslieder zum Advent, gesungen vom Folkloremädchenchor, als Zeichen der Völkerverständigung und freundliches Kennenlernen zwischen Deutschen und Polen zum 70-ten  Jahrestages des 2. Weltkrieges
.
Presse:
- Residenzschloss Ludwigsburg29.11.2015 - Koncert na Dworcu Głównym w Stuttgarcie z okazji wystawienai szopki  bożonarodzeniowej i 20-lecia jubileuszu  akcji "Szopek Dialogowych"

29.11.2015 – Konzert am Stuttgarter  Bahnhof anlässlich der Ausstellung Weihnachtskrippe und des 20-jährigen Jubiläums  Krippenausstellung  „Bahnhofkrippen“.


Dzialoszanki Plus Stuttgart Haupfbahnhof tadeusz Rogala


29.11.2015 - Koncert w kaplicy pałacowej w Residenzschloss Ludwigsburg z okazji jubileuszu  20-lecia  Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego przy Polskiej Parafii w Ludwigsburgu i  okazji 70-rocznicy zakończenia II wojny światowej.


29.11.2015 Konzert in der Schlosskirche Residenzschloss Ludwigsburg anlässlich des 20-järigen Jubiläums des Polnischen Kulturvereins bei der Polnischen Katholischen Gemeinde in Ludwigsburg e.V. und  zum 70. Jahrestag des Ende des II. Weltkrieges.

Dzialoszanki Plus  Ludwigsburg Schlosskirche Tadeusz Rogala


28.11.2015 - Konzert zespołu śpiewaczego  w Polskiej Szkole w Remseck/Aldingen w budynku szkoły  im. Wilhema Keila.


28.11.2015 – Treffen mit den Schülern in der polnischen Schule in Remseck/Aldingen im Gebäude der Wilhelm-Keil-Schule.


Dzialoszanki Plus Remseck Polska szkola

         


27.11.2015 - Jarmark Bożonarodzeniowy w Ludwigsburgu  -  Koncert adwentowy  "Działoszanek Plus" z Działoszyc / Polska  - śpiewają kolędy i piosenki ludowe.


27.11.2015  -   Weihnachtsmark Ludwigsburg – Bühne -  Adventskonzert  des Folkloren Schülerchors „Działoszanki Plus“ aus Działoszyce/Polen  - sie singen polnische Weihnachtslieder und  Volkslieder.

Dzialoszanki Plus Markplatz Ludwigsburg Tadeusz Rogala


29.11.2015-  Polskie kolędy śpiewane w polskiej parafii w Ludwigsburgu  przez szkolny chór śpiewaczy Działoszanki Plus z Działoszyc.


29.11.2015 - Polnische Weihnachtslieder werden vom polnischem Schülerchor  Działoszanki Plus aus Działoszyce gesungen / Polen.
Dzialoszanki Plus Tadeusz Rogala Polska  Parafia Ludwigsburg
29.11.2015 - 06.01.2016
  - Wystawa  szopki bożonarodzeniowej w Pałacu Ludwigsburskim., środkowe podwórze. Wstęp wolny.29.November 2015
- 06.Januar 2016 - Ausstellung der Weihnachtskrippe im Ludwigsburger Residenzschloss, Mittlerer Hof.
Der Eintritt ist frei.

Szopka polska w Ludwigsburgu 2015
09.05.2015, godz. 15.00 -  Uroczystość odsłonięcia tablicy pamięci Polskich Jenców Wojennych Stalagu VA i Robotników Przymusowych, a także polskich „Displaced Persons” przebywających w ludwigsburskich obozach przejściowych do roku 1952 .
Miejsce: Alt-Württemberg-Allee 40 (obok parkingów w tylnym podwórzu Urzędu Finansowego w Ludwigsburgu), Ludwigsburg

Po odsłoniąciu tablicy pamięci odbyło się  o godz. 16.15  otwarcie wystawy fotodokumentacyjnej poświęconej Polakom w Ludwigsburgu z czasów II wojny światowej i krótko po niej (1939-1952) oraz instalacji plastycznej „DOLOR HOMINUM” Elżbiety Mulas pt. „Spojrzenie w przeszłość” - w Kunstzentrum-Karlskaserne Ludwigsburg, wejście od ulicy Hindenburgstr. 29.
Wystawa jest czynna do 28.06.2015.09.05.2015, 15.00 Uhr - Enthüllung der Gedenktafel zur Erinnerung an die polnischen Kriegsgefangenen des Stalags VA (5A) und die Zwangsarbeiter sowie an die polnischen „Displaced Persons“ der Ludwigsburger Sammellager . Ort: Alt-Württemberg-Alle 40, 71638 Ludwigsburg (Neben dem Parkplatz in Hinterhof des Finanzamtes).

Um 16.15  Uhr  Eröffnung der Ausstellung der Fotodokumentation „Polen in Ludwigsburg 1939-1952“ und der Monotype Installation „DOLOR HOMINUM“ von Elżbieta Mulas  im Kunstzentrum Karlskaserne Ludwigsburg, Hindenburgst.r 29, 71638 Ludwigsburg.Dauer der Ausstellung  bis 28.06.2015, Öffnungszeiten : Mo. bis. Fr. 9.00  - 20.00 Uhr, samstags und Pfingstferien nach Öffnungszeiten der Jugendmusikschule.


Polska wystawa Ludwigsburg Tadeusz Rogala

Tablica pamieci ofiar wojny Ludwigsburg 2015 Tadeusz Rogala
-
Tablica pamiecie Ludwigsburg Tadeusz Rogala Polska Parafia
-
Polska parafia ludwigsburg Tadeusz ROgala
-----------------------------------------------------------------------------------
DOLOR HOMINUM Elzbieta Mulas
Elzbieta Mulas  DOLOR Hominum Ludwigsburg Polonia

Zarząd stowarzyszenia z okazji zakończenia II wojny światowej zapalił znicze przy pomniku  Polskich Ofiar II Wojny Swiatowej na Neuer Friedhof w Ludwigsburgu.
Pomnik został wybudowany w roku 2013 staraniem Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego.


Der Vorstand  des Vereins hat aus dem Anlass des Jahrestages vom Ende des II. Weltkrieges das Denkmal  für die Polnischen Opfer der II. Weltkrieges besucht. 
Das Denkmal wurde im Jahr 2013  durch die Bemühungen des Kulturvereins fertig gestellt.

Pomnik polski w Ludwigsburgu
W dniu 08.05.2014 przewodniczący  Krajowego Związku Organizacji Polskich w Badenii-Wirtembergii spotkał się z minister  ds. integracji landu Badenii-Wirtembergii  panią Bilkay Öney.  Celem spotkanie było zapoznanie się z sytuacją grupy polskiej.

Am 08.05.2014 hat sich  der Vorsitzender des Landesverbandes der Polnischen Organisationen in Baden-Württemberg  Tadeusz Rogala mit  der Ministerin für Integration  in Baden-Württemberg  Frau  Bilkay Öney getroffen. Das Treffen war ein Informationsaustausch über die Situation der Polen in Baden-Württemberg.

12.10.2014 - Uroczyste wprowadzenie na urząd wikariusza naszej parafii ks.Piotra Janaszczyka odbyło się w  niedzielę  na Mszy św. o godz.10.15.

12.10.2014 - Formale Einführung des Amtes des Vikars  Herrn Pfarrer Piotr Janaszczyk fand am Sonntag in der Messe  um 10.15 Uhr.


 

 

 

Uroczyste wprowadzenie na urząd wikariusza naszej parafii ks.Piotra Janaszczyka - Ludwigsburg- Tadeusz Rogala
19.10.2014 -  Prelekcja "Polacy w Ludwigsburgu 1939-1952"  i  przedstawienie projektu  "Tablica Pamięci  polskich jeńców wojennych Stalagu V A i robotników przymusowych  (1939-1945) oraz Polaków "Displaced Persons" przedywających w ludwigsburskich obozach przejściowych (1945-1952).


19.10.2014  - Vorlesung "Die Polen in Ludwigsburg 1939-1952" und Vorstellung des Projektes " Gedenktafel zur Erinnerung an die polnischen Kriegsgefangenen des Stalags VA und die Zwangsarbeiter (1939-1945) sowie an die polnischen "Displaced Persons" der Ludwigsburger Sammellager (1945-1952).
Polonia Ludwigsburg Niemcy , oddzialy wartownicze, stowarzyszenie polskie


26.10.2014  -   Konferencja naukowa w Konsulacie Generalnym RP w Monachium: "Polacy w Kompaniach Pomocniczych Armii Amerykańskiej w Bawarii i Badenii-Wirtembergii po zakończeniu II wojny światowej.  Z Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego na konferencję zaproszono Stanisława Paszewskiego i Tadeusza Rogalę.


2014.10.26 - Wissenschaftliche Konferenz im polnischen Konsulat in München: "Die Polen in der Labor Service Company bei der US-Army in Bayern und Baden-Württemberg nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges.  Von dem Polnischen Kulturverein wurden zur Konferenz Stanislaw Paszewski und Tadeusz Rogala eingeladen.Konferencja konsulat RP Monachium, Polnischer Kulturverein Ludwigsburg, Tadeusz Rogala

01.11.2014 -  Wszystkich Swiętych  - Polacy  na polskich grobach w 
                       Ludwigsburgu.

01.11.2014 - Allerheiligen - Die Polen auf den polnischen Gräbern  in Ludwigsburg.Polskie groby w Ludwigsburgu, polska parafia, Polacy w Ludwigsburgu., Polonia
Ludwigsburg, polskie groby jencow wojennych
W dniu 24.05.2014  odbyły się wybory  do Integrationsbeirat Miasta Ludwigsburg. Do Integrationsbeiratu wybrana została także kandydatka  Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego  Alicja Duczkowska. Gratulujemy.

Am 24.05.2014 hat   die Wahl zum Integrationsbeirat  der Stadt Ludwigsburg stattgefunden.  Zum Integrationsrat wurde die Kandidatin des Polnischen Kulturvereins  Frau Alicja Duczkowska gewählt.
Wir gratulieren Frau Duczkowska.

.
Duczkowska Alicja Tadeusz Rogala Ludwigsburg
W dniu 12.07.2014 nasze stowarzyszenie zorganizowało  profesjonale szkolenie " Moderacja zebrań". Szkolenie odbyło się w ramach programu Miasta  Ludwigsburg " Ge(h)fit Plus. W szkoleniu wzięło udział 19 osób.   

Am 17.Juli 2014 hat unser Verein eine professionelle Schulung  "Sitzungsmoderation"  organisiert. Die Schulung hat  im Rahmen eines Schulungsprogramms "Ge(h)fit Plus"  der Stadt Ludwigsburg stattgefunden.
 
An der Schulung haben 19 Personen teigenommen.
Tadeusz Rogala Ludwigsburg  Stowarzyszenie
07.09.2015 - Zarząd Stowarzyszenia i wierni  polskiej parafii wraz z księdzem Piotrem   złożyli kwiaty i zapalili znicze  po pomnikiem Polskich Ofiar   II Wojny Swiatowej na cmentarzu  "Neuer Friedhof"" w Ludwigsburgu z okazji 75-tej rocznicy wybuchu wojny.

07.09.2014 - Der Vorstand  des Vereins und die Mitglieder der polnischen  katholischen Gemeinde mit Pfarrer Piotr haben aus dem Anlasses  des 75. Jahrestages  des II. Weltkrieges das Denkmal  für die Polnischen Opfer der II. Weltkrieges besucht und  Blumen niedergelegt.
Polonia Ludwigsburg Tadeusz Rogala
20.09.2014 -  Interkulturowy Festyn w Ludwigsburgu  na Markplaz

20.09.2014 -  Interkulturelles Fest 2014,  Ludwigsburg, Markplatz
Polacy w Ludwigsburgu, Tadeusz Rogala, Polski kosciol w Ludwigsburgu
07.12.2014 - Sw. Mikołaj wśród dzieci w Polskiej Parafii Katolickiej
                      w Ludwigsburgu.

07.12.2014   - St. Nicolaus mit den Kinder in der Polnischen Katholischen
                        Gemeinde in Ludwigsburg.
Sw. Mikolaj Polska parafia Ludwigsburg tadeusz Rogala Polonia

Szopa  polska "dworcowa" na Dworcu Głównym w Stuttgarcie
wykonan przez uczniów Liceum Plastycznego im. kenara w Zakopanym.

Szopka jest do oglądania od 30.11.2014 do 06.01.2015 .

Hauptbahnhof Stuttgart, Haupthalle - Bahnsteigzugang 11-12


 Völkerverbindende Dialogkrippe am Hauptbahnhof Stuttgart

30.11.2014 - 06.01.2014
"Bethlehem und die Verfolgten"
Geschnitzt von Schülerinnen und Schülern  des "Kenar" - Kunstlyzeum in Zakopane / Polen
Hauptbahnhof Stuttgart, Haupthalle - Bahnsteigzugang 11-12
Stuttgart polnische Krippe Witold Broniewski Bahnhofkrippe

30.11.2014 - 06.01.2015
- Wystawa  szopki bożonarodzeniowej w Pałacu Ludwigsburskim.  Szopka jest wystawiona na  środkowym dziedzińcu  przy wejściu do Pałacu.  Wstęp jest bezpłatny.

30.Dezember 2014 - 06.Januar 2015 - Ausstellung der Weihnachtskrippe im Ludwigsburger Residenzschloss.

Die Krippe ist im Mittleren Hoff (Südseite) des Schlosses ausgestellt.  Der Eintritt ist frei.


Polonia w Ludwigsburgu, Szopka bozonarodzeniowa, Tadeusz Rogala

18.01.2015 - Opłatek parafialny dla seniorów i parafian zorganizowany przez  Polskiego Stowarzyszenia  Kulturalnego przy Polskiej Pafarii w Katolickiej i Katolickie Koło Kobiet.

 

18.01.2015 –  Oblatenfest für Senioren und Gemeindemitglieder organisiert  durch den  Polnischen Kulturverein und Katholischen Frauenkreis.

Polska parafia Ludwigsburg Tadeusz Rogala Polnischer Kulturverein
Oplatek parafialny Tadeusz Rogala Ludwigsburg Polskie srodowisko Polska parafia08.02.2015, godz. 11.15 - Roczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia


08.02.2015,  11.15 Uhr  -  Jahreshauptversammlung der Vereinsmitglieder

Polskie stowarzyszenie Ludwigsburg Tadeusz Rogala
  
15.03.2015 - Wybory do Rady Pastoralnej  w polskiej katolickiej parafii 
                      w  Ludwigsburgu.

15.03.2015  - Wahl des Pastoralrates bei der  polnischen katholischen
                       Gemeinde  in Ludwigsburg
Polsk kosciol Ludwigsburg parafia tadeusz Rogala Niemcy

20.03.2015   - Kulturzentrum Ludwigsburg -  Odczytanie Ludwigsburskiej
                        Delaracji   Wspólnot  Religijnych i  Organizacji.


20.03.2015 -  Kulturzentrum Ludwigsburg -  Lesung der  Ludwigsburger
                        Erklärung  der religiosen Gemeinschaften und Einrichtungen.
Konrad Seigfried, erster Bürgermeister der Stadt Ludwigsburg Polacy
.....
Religion Ludwigsburg, tadeusz Rogala
22.03.2015  - Konferencja nauczycieli języka polskiego z Badenii-Wirtembergii.


22.03.2015 -  Konferenz der  polnischen Lehrer   aus Baden-Würtemberg.


Polska szkola w Ludwigsburgo Badenia-wirtembergia konferencja nauka Tadeusz Rogala
KZ - Miejsce Pamięci Vaihingen/Enz e.V

W dniu 12 kwietnia o godz. 11.00  na cmentarzu  Ofiar  obozu koncentracyjnego (obozu śmierci)  Vaihingen/Enz odbyła się uroczysztość złożenia hołdu ofiarom  z okazji 70-lecia wyzwolenia obozu. Na cmemtarzu pochowanych jest ponad 600 polskich ofiar.

KZ Vaihingen/Enz „Obóz śmierci“

http://www.gedenkstaette-vaihingen.de


70. Jahrestag der Befreiung: Gedenkfeier auf dem KZ - Ehrenfriedhof

Mahnung, Gedenken und Aufruf zur Verständigung stehen im Mittelpunkt

Durch ihr Beiwohnen der einstündigen, würdevollen Feier setzten rund 300 Besucher am Sonntag, den 12. April 2015 ein Zeichen für Toleranz und Menschenwürde. Sie kamen um den 1700 Opfern des KZ - Vaihingen und den unvorstellbaren Leiden der Überlebenden, die ihnen durch die Nazis zugefügt wurden, zu gedenken. Für die 8 anwesenden Überlebenden und ihre Angehörigen, sowie für weitere Verwandte von Häftlingen des Lagers, die extra aus Polen, den USA, Norwegen und Deutschland angereist waren, gibt diese große Resonanz und die Arbeit der KZ - Gedenkstätte Vaihingen/Enz e.V. eine starke Bestätigung dafür, dass die Geschehnisse im KZ - Vaihingen und die Opfer nicht vergessen werden und dass die geschichtliche Aufarbeitung, sowie das Weitergeben des Unfassbaren nicht aufhört. 

Bei seiner Anspache führte OB Maisch aus, dass aus den Geschehnissen im Dritten Reich im Allgemeinen und aus denen im Glattbachtal im Besonderen die richtigen Schlüsse gezogen werden müssten. So sei es wichtig, dass gerade junge Menschen verinnerlichten, was Radikalismus und Intoleranz bewirken. Alle Menschen sollten lernen, Menschen anderer Herkunft, Religion oder Hautfarbe in ihr Leben zu integrieren. "Setzen Sie sich gezielt für eine Gesellschaft ein, in der Menschen sich gegenseitig achten und tolerieren - damit Orte wie dieser nie wieder als Orte der Gewalt wahrgenommen werden."

 

Der Überlebende Boleslaw Urbanski aus Warschau mahnte in seiner Rede die Lebenden zu mehr Eintracht und Verständigung. Vor den Toten solle man sich respektvoll verneigen und sich der Geschehnisse und der Opfer ehrenvoll erinnern. Wörtlich sagte er:"Es ist heute kein Grund zur Anklage, es geht nicht um Vergeltung, noch um Schuldzuweisung zu vergangenen Taten. Die Zeit zur Versöhnung ist gekommen. Am Wichtigsten ist uns die Pflege der wahrheitsgetreuen Erinnerung, der offen Mitteilung des Erlebten. (...) Hass führt zu nichts, wichtiger ist die Eintracht." 
Durch eine eindrucksvolle szenische Performance über das Leben des ehemaligen KZ - Häftling Mendel Gutt, der 15 - jährig nach Vaihingen kam, veranschaulichten Mitglieder der Theater AG des Stromberg - Gymnasiums, welche Verbitterung, Resignation und Traurigkeit die unmenschliche Behandlung durch die SS auch dann haben konnte, wenn man der physischen Vernichtung knapp entgangen war.
 
Abschließend gedachten die Teilnehmer auf verschiedene Weise der Opfer: durch das christliche Gebet, durch das jüdische Kaddisch gesprochen vom Überlebenden Benjamin Zysman aus den USA und dadurch, dass Rosen in stillem Gedenken an den Gräbern niedergelegt wurden.

Vahingen/Enz groby polskie Polonia Ludwigsburg Tadeusz Rogala
---
KZ Vahingen/Enz Polskie Groby Stowarzyszenie Kulturalne tadeusz Rogala
----
Polskie groby Ludwigsburg tadeusz Rogala

W dniu 19 kwietnia w  pomieszczeniach parafialnych w Ludwigsburgu odbyło się spotkanie z delegacją Ośrodka  Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą na czele z dyrektor Anną Atłas.  W spotkaniu udział wzieli przedstawiciele zarządu Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego przy Polskiej Parafii w Ludwigsburgu i przedstawiciele stowarzyszeń polonijnych okręgu stuttgarckiego.   Delegacja przedstawiła możliwości pomocy Ośrodka dla szkół polonijnych w Niemczech, w tym mośliwość uzyskania darnowych podręczników do nauki j. polskiego i innej fachowej, a także finansowej pomocy. Wszelkie informacje odnośnie pracy Ośrodka można znaleść na stronie www.orpeg.pl .  Przedstawiciele organizacji plonijnych przedstawili delegacji z Polski sytuację szkolnictwa polonijnego w Niemczech.

Am 19. April hat ein Treffen mit einer Delegation des polnischen Entwicklungszentrums für Bildung im Ausland mit der Direktorin Anna  Atłas in den Räumlichkeiten der polnischen Gemeinde stattgefunden. An dem Treffen haben Vertreter des Vorstandes des Polnischen Kulturverbands bei der Polnischen Gemeinde in Ludwigsburg und Vertreter der polnischen Organisation  Bezirk Stuttgart teilgenommen. Die Delegation hat die Hilfmöglichkeiten für die polnische Schule vorgestellt. Alle Informationen über die Aktivitäten des Zentrums finden Sie auf die Internetseite www.orpeg.pl . Die Vertreter der polnischen Delegation stellten die Situation der polnischen Schule in Deutschland vor.

Tadeusz Rogala ORPEG Ludwigsburg Polonia

05.09.2015 - Tradycyjnie już w rocznice rozpoczęcia II wojny światowej wierni polskiej parafii w Ludwigsburgu wraz z ks. Piotrem Janaszczykiem złożyli kwiaty  i zapalili znicze przy pomniku  Polskich Ofiar II Wojny Swiatowej na „Neuer Friedhof „ w Ludwigsburgu.

05.09.2015 - Traditionell  zum  Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkrieges legen die  polnischen Gläubigen der polnischen katholischen Gemeinde in Ludwigsburg mit Pfr. Peter Janaszczykiem Blumen  am Denkmal der polnischen Opfer des Zweiten Weltkriegs auf dem "Neuen Friedhof" in Ludwigsburg nieder.

Polnische Gemeinde Ludwigsburg Polska Parafia Ludwigsburg Polnischer Kulturverein Polskie Stowarzyszenie Tadeusz RogalaKontakt  E-Mail:   Tadeusz-Rogala@t-online.de

Besucherzähler Homepage Flag Counter

Large Visitor Globe